Han-Iodine 10%

Dung dịch sát trùng. tẩy uế chuồng trại, chăn nuôi, vết thương…

Liên hệ

Sun-Iodine

Dung dịch sát trùng chuồng trại, vết thương của SVT Thái Dương

Liên hệ
zalo-icon
phone-icon