Ngoài các công cụ và hóa chất, dung dịch để diệt kiến ba khoang, bạn còn có thể diệt kiến từ những nguyên liệu thiên nhiên đơn giản và an toàn cho sức khỏe.